Vibrationsmåling

Bygge- og anlægsarbejde (fx gravearbejde, pæleramning eller komprimering af sand) kan medføre kraftige vibrationer i de nærmeste bygninger og konstruktioner. Med Omnidots SWARM vibrationsmåler bliver du advaret inden, der sker  ødelæggelser/beskadigelser.

Omnidots SWARM vibrationsmåler kombineret med den netbaserede Honeycomb platform giver dig overblik over vibrationerne og hjælper dig med at holde dem indenfor grænseværdierne. Med Omnidots SWARM vibrationsmålingssystem bevarer du kontrollen på din smartphone, tablet eller PC.

Omnidots SWARM løsningen er udviklet og målrettet direkte mod entreprenøren, der arbejder med byggeri, hvor der bliver stillet krav til vibrationsniveauet fra bygherre eller myndigheder.

 Tilslut og start målingerne på stedet

  • Monter SWARM vibrationsmåleren med 1 skrue
  • Tilslut til batteripakke eller til stikkontakt
  • SWARM enheden selvnivellerer og starter vibrationsmålingerne
  • Log på jeres konto og opsæt måleren efter opgavens specifikationer. Du kan bruge en smartphone, tablet eller en bærbar pc. SWARM har indbygget SIM-kort.
  • Nu kan du overvåge målinger, få alarmer ved overskridelser og danne rapporter, døgnet rundt, overalt.

Kontaktperson
Tina Andersen
Tlf. +45 5687 0016
ta@dansmedien.dk